ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಶ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಪುರುಷ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಶಿವ, ಶಿಶಿರ, ಶ್ರೇಯಸ್, ಶನಯ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಶಿವರಾಜು, ಶಿವು
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಶೋಭ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಪಾ, ಶ್ವೇತ, ಶ್ರೀಧರ್, ಶಶಿರೇಖಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ವಾದ್ದ, ಇದ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಶಶಾಂಕ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ
ಶ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಶ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2017-12-22
ಞಲ್ಲ
ಶ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-07-07
no
ಶರತ್ (20 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-15
ರಾಶಿ ,ನಕ್ಷತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ
ಶಣ್ವಿಕ್ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-28
ದಿನಾಂಕ:28/07/2019 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3:30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜಾತಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-18
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಶೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-18
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಶೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-18
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಶೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-18
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಶ್ರೀ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-21
ನಾಮಕರಣ
ಶೀ 2020-03-29
ತಿಳಿಸಿ
ಶಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-10
ಹುಡ್ಗಿ ಹೆಸರು
Shi 2020-05-10
Nice
ಶಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-18
ದಿನಾಂಕ ೧೬/೪/೨೦೨೦ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧:೦೬ ದಿಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜಾತಕ ತಿಳಿಸಿ..
ಶ (20/3/2020) (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-19
ಶ ಅಕ್ಷರ (20/6/2020) ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಳುಯಿಸಿ
ಶ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-23
ಇಲ್ಲ
ಶ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-30
ಇಲ್ಲ
ಶೀತಲ (23 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-30
ನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ತಿಳಿಸಿ
ಶಿ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-19
ಗಃ
ಶ್ರೀಧರ (20 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-16
ನಂದು ಯಾವ್ ರಾಶಿ
ಶಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ (32 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-10
ಶೀ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಶ 2020-11-18
ಇಲ್ಲ
ಶಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-14
ಶಿ
ಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ (21 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-19
ನನ್ನ ರಾಶಿ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ (26 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-06
ಯಾವ ರಾಶಿ
ಶ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-18
ಯಶವಂತ್ ಗೌಡ
ಶ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-18
ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇಕು ಸರ್ name : ಶರತ್ date:30/05/1994
Time : 12 :00 am
ಶ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-26
ಇಲ್ಲಾ
Shu (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-07
Shravana nakshatra eradane paada
Shu (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-07
Shravana nakshatra eradane paada
ಶ್ರೇಯಸ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-10
ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ ೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಶರಣಬಸವ (26 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-22
ಶರಣಬಸವ
ಸಮ್ಯ 2021-08-21
ಆರ್ಎಸ್ಎಗಜಿ ಫ್
ಶ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-27
ಶ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಶ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-27
ಶ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಶ್ರೀ ಧರ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-09
ಯಾವ ರಾಶಿ
ಶ್ರೀ ಧರ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-09
ಯಾವ ರಾಶಿ
ಶರಣಬಸವ (25 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-21
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ವುದು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ