ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಸತೀಶ
2 ಮಂಜುನಾಥ
3
4
5 ಡ ಎಂಬ
6 ಶ್ರೀಧರ
7 ಸಂತೋಷ
8 ಶನಯ್
9 ಶ್ರೀಕಾಂತ
10
11
12 ನಾಗರಾಜ
13
14
15
16
17 ಬಸವರಾಜ
18
19
20
21 ಪು
22
23 ಮನ್ವಿತ್
24 ಶಿವಕುಮಾರ್
25 ಸಂಜೀವ
26 ಚೇತನ
27
28
29 ಶ್ರೇಯಸ್
30 ಮೋಹನ್
31
32 ಡೆ
33 ವಿ
34
35
36
37 ಡು ಡ ಡಿ
38
39 ಕುಶಾಲ್
40
41
42 Pradeepಬೆಳಕಿನ
43 ಪ್ರವೀಣ್
44 ಚೇತನ್
45 ಸುರೇಶ
46 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
47 ಮಧು


ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಶಿಲ್ಪ
2 ಡಿ
3
4
5
6 ಮೋ
7
8
9 ವಿ
10 ಪ್ರಣತಿ
11 ಯಶಸ್ವಿನಿ
12
13
14 ಮೊ
15 ಕು
16 ಹೇ
17 ಸಿಂಚನ
18 ಅಶ್ವಿನಿ
19 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
20 ಅಪೇಕ್ಷಾ
21 ಗೌತಮಿ
22 ಕಾವ್ಯ
23 ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ
24 ಸೌಮ್ಯ
25
26 ಪವಿತ್ರ
27
28 ಅನ್ವಿತಾ
29
30 ಕವಿತಾ
31 ವಿ
32 ಪ್ರಣಮ್ಯ
33
34
35 ಮಧು
36
37

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ