ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
23-01
ಹೆಸರು
21-01
ಹೆಸರುಗಳು
20-01
ಯಾವ ರಾಶಿ
18-01
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಡು17-01
ಡೀ ಡುಂ ಡೇ ಡೊ
13-01
ಗು
12-01
ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಜ್ಜೆಸ್ ನೇಮ್ಸ್
9-01
Pls hennina maguvina hesaru heli
8-01
Illa
ಥ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು 3-01
ಥ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
3-01
ರಕ್ಷಿತ್
2-01
ಯಾವ ರಾಶಿ
2-01
ಯಾವ ರಾಶಿ
1-01
ದು
ಕವಿತಾ 1-01
ಇಲ್ಲ
ಮೊಧಕ್30-12
ಮೊದಕ್
30-12
Kalusri name na
27-12
Hai friends nanage yava teeke tippani hilla
25-12
ಕೋ
ಸೋಫಿಯಾ20-12
No
20-12
ಪ ಪಿ ಇಂದ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಗಂಡು ಮಗು
Harshini19-12
ಇಲ್ಲ
Harshini19-12
ಇಲ್ಲ
19-12
ಹೆಸರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
19-12
ಹೆಸರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಜಾಹ್ನವಿ19-12
ಎಲ್ಲರೂ ಅವರದೆ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
17-12
ಸ ಸಿ ಸು ಇಂದ ಸುರುವಾಗುವ ಹೆಸರು
ಡ ಡಿ13-12
ಜಜಹಜ
13-12
Hhhh
11-12
ಮಿ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಸರು ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಸಂತೋಷ 7-12
ಇಲ್ಲ
3-12
ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
2-12
ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥವಿದೆ
2-12
ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥವಿದೆ
1-12
ನೆ ಇಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು
1-12
ನೆ ಇಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು
30-11
ಹೆಸರು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ29-11
ಪೆ ಫು ಪೊ ಷ ಣ ಡ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
28-11
no
ಮನ್ವಿತ್26-11
ಮನ್ವಿತ್