ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಹೆಸರು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿನಿನ್ನೆ
ಪೆ ಫು ಪೊ ಷ ಣ ಡ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
28-11
no
ಮನ್ವಿತ್26-11
ಮನ್ವಿತ್
22-11
ಸೇ
ಸಿಂಚನ21-11
ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ
ಸಿಂಚನ21-11
ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ
20-11
ಯೋ ಈ ಅಕರ ಹೆಸರು ಬೇಕು
Rashi20-11
ಯಾಗೆದಿ
19-11
ದಯವಿಟ್ಟು ತಿ,ತು,ತೆ,ತೊ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ
19-11
ದಯವಿಟ್ಟು ತಿ,ತು,ತೆ,ತೊ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ
19-11
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ ಬೇಕು
19-11
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ ಬೇಕು
ಡ ಡಿ17-11
ಹೌದು
17-11
ಸಮರ್ಥ
16-11
ಹೆಸರನ್ನಿಡಲ ು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
11-11
ok good
9-11
ಹಜ್
9-11
ಹಜ್
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ 8-11
ಇಲ್ಲ
ಲKshime 8-11
Ella
ಲKshime 8-11
Ella
8-11
ಶಾಂತ ರಾಜು ಯಾವ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ Date of Birth 30 10 1989
8-11
ಶಾಂತ ರಾಜು ಯಾವ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ Date of Birth 30 10 1989
7-11
Plz send me that letters nane in kannada
6-11
ಪಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ಲಗ್ನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಬಲರಾಮ್ 5-11
ರಾಶಿ ಮಕರ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 3-11
ಇಲ್ಲ
ಯತೀಶ್ 2-11
ಇಲ್ಲ
1-11
ಸುಂದರ
1-11
ಶೈಲಜಾ ಈಗಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿರುವುದು ಸ ಅಕ್ಷರದಿಂದ
30-10
29-10
ತೆ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಸರನ್ನತಿಳ ಿಸಿ
28-10
ಶಿವನ ನಾಮಗಳು
28-10
ಗು
27-10
ಹೆಸರು
26-10
ದ್ವದಗ
25-10
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿಯಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ ಎನ್ನುವರು
24-10
ಗೀ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ...
23-10
ಯೋ ಬ ಬಿ ನ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಳಿಸಿ