ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
Karunaನಿನ್ನೆ
Karunaನಿನ್ನೆ
ಭುವನೇಶ್ವರಿನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
16-09
16-09
16-09
16-09
ಬಸವರಾಜ16-09
16-09
15-09
15-09
15-09
ಗಾ15-09
ಸು15-09
15-09
14-09
ವಿ14-09
14-09
E neme Samashgalanu tiesh
ಗಾ14-09
ವಿ14-09
14-09
14-09
13-09
13-09
Chetana12-09
ಯಶಸ್ವಿನಿ12-09
ಚಿತ್ರಾ12-09
Raj12-09
ನನ್ನ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಬೇಕು ನನಗೆ
12-09
11-09
ಶನಯ್11-09
No
10-09
ಗೂ10-09
10-09
10-09
10-09
10-09
9-09
ಅಪೇಕ್ಷಾ 9-09