ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಸುಲಭ ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಪ್ರವೀಣ್
2
3 ಮಂಜುನಾಥ
4
5 ಮನ್ವಿತ್
6
7 ಬಸವರಾಜ
8 ಮೋಹನ್
9
10
11 ಸತೀಶ
12 ಮಧು
13
14
15
16 ಶ್ರೀಧರ
17
18 ಪು
19 ಡ ಎಂಬ
20
21 ಉಮೇಶ
22 ಶನಯ್
23 ಕುಶಾಲ್
24 ಚೇತನ
25 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
26 ಶ್ರೇಯಸ್
27 Pradeepಬೆಳಕಿನ
28 ಥನುಷ್
29
30
31
32
33
34 ಸುರೇಶ
35 ಡೆ
36
37
38
39 ಡ ಡಿ
40
41 ವಿ
42
43 ಸಂತೋಷ
44
45 ನಾಗರಾಜ
46 ಡು ಡ ಡಿ
47 ಚೇತನ್
48 ಸಂಜೀವ
49 ಶ್ರೀಕಾಂತ
50 ಬು


ಸುಲಭ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಶಿಲ್ಪ
2 ಪ್ರಣಮ್ಯ
3
4
5 ಪ್ರಣತಿ
6 ಅಶ್ವಿನಿ
7 ಕಾವ್ಯ
8
9
10 ಮೊ
11 ಅಪೇಕ್ಷಾ
12
13 ಹೇ
14 ಮಧು
15
16
17
18 ಮೋ
19 ಕು
20 ವಿ
21 ಗೌತಮಿ
22 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
23 ಯಶಸ್ವಿನಿ
24 ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ
25 ಸಿಂಚನ
26
27
28 ವಿ
29 ಸೌಮ್ಯ
30
31 ಪವಿತ್ರ
32
33 ಅನ್ವಿತಾ
34
35 ಕವಿತಾ
36
37 ಡಿ

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ