ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1
2
3 ಶಿವಕುಮಾರ್
4 ಚೇತನ
5
6 ಡು ಡ ಡಿ
7
8
9 ಸಂಜೀವ
10
11 ಶ್ರೇಯಸ್
12
13 ಬಸವರಾಜ
14 ಶನಯ್
15 ಶ್ರೀಧರ
16 ಸಂತೋಷ
17
18 ಶ್ರೀಕಾಂತ
19 ಡ ಎಂಬ
20 ಪು
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ಮಂಜುನಾಥ
31
32
33 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
34 ವಿ
35
36 ಸುರೇಶ
37 ಮನ್ವಿತ್
38 ಪ್ರವೀಣ್
39 ಸತೀಶ
40 ನಾಗರಾಜ
41 ಮಧು
42 ಚೇತನ್
43 Pradeepಬೆಳಕಿನ
44 ಮೋಹನ್
45
46 ಕುಶಾಲ್
47 ಡೆ


ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ
2
3 ಮೊ
4 ಮೋ
5 ಸಿಂಚನ
6 ವಿ
7
8
9 ಪ್ರಣತಿ
10 ಪ್ರಣಮ್ಯ
11
12 ಡಿ
13 ಕಾವ್ಯ
14
15
16
17
18
19
20 ಸೌಮ್ಯ
21 ಕವಿತಾ
22 ಅನ್ವಿತಾ
23 ಪವಿತ್ರ
24 ಶಿಲ್ಪ
25 ಗೌತಮಿ
26
27 ಅಪೇಕ್ಷಾ
28
29 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
30
31 ಹೇ
32 ವಿ
33 ಕು
34
35 ಅಶ್ವಿನಿ
36 ಮಧು
37 ಯಶಸ್ವಿನಿ

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ