ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಮನ್ವಿತ್

ಮನ್ವಿತ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಪುರುಷ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:, ಮಂಜುನಾಥ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಧು, ಮಹಾ, ಮಂಜು, ಮಹಮ್ಮದಇಕಬಾಲ, ಮೋಹನ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಮೋ, ಮೊ, ಮಮತ, ಮಂಜುಳ, ಮೇಘನಾ, ಮೋದನ, ಮಮತ ವಿ, ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಇ ಲ್ಲ, Manu, No, Anna, ಮನಿ, ಸುದೀಪ್, Madu, Sing
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಇ ಲ್ಲ, No, Madu, , Anvith, Nikil, Karthik, Aditya, Bavith
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌಧು, No, ಇ ಲ್ಲ, Ishu, Sampri, Sanchitha, Lahari, Tushitha
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:
ಮನ್ವಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಮನ್ವಿತ್ 2016-12-01
ಇ ಲ್ಲ
ಮನ್ವಿತ್ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-12-05
ಭಾರತೀಯ
ಮನ್ವಿತ್ 2017-03-01
ಮನ್ವಿತ್
ಮನ್ವಿತ್ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2017-12-23
ಇಲ್ಲ
ಮನ್ವಿತ್ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-01-16
ಇಲ್ಲ
ಮನ್ವಿತ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-03
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಕಳುಹಿಸಿ
ಮನ್ವಿತ್ 2020-07-22
No
ಮನ್ವಿತ್ ಗೌಡ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಕಳಿಸು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-04
ಮನ್ವಿತ್ ಗೌಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಕಳಿಸಿ
ಮನ್ವಿತ್ (13 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-20
ಇಲ್ಲ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮನ್ವಿತ್ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮನ್ವಿತ್ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ