ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಪು

ಪು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:77% ಪುರುಷ, 23% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್.ಎಮ್.ಸಿ, ಪುಟ್ಟರಂಗೇಗೌಡ, ಪ್ರೀತಮ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :, ಪೂಜಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರಣತಿ, ಪರಿಣಿತ, ಪ್ರೆಕ್ಷ, ಪ್ರಣಮ್ಯ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾ, ಸಂಪತ್ ಬಸವೇಗೌಡ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 6 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 6 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಪು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಪು (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-06-23
indian
ಪು (31 ವರ್ಷಗಳು) 2016-06-29
ಇಲ
ಪು (16 ವರ್ಷಗಳು) 2018-08-30
Nana hesaru chetan
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-15
ಇಲ್ಲಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ, ನಮಗೆ ಪ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಅಥವ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ಪ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-15
ಇಲ್ಲಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ, ನಮಗೆ ಪ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಅಥವ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ಪ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-06
pu
ಪುನೀತ್ ರಾಕ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-22
ಅರ್ಥ
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-27
ಪು ಅಂಡ್ ಷ ನೇಮ್
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-27
ಪು ಅಂಡ್ ಷ ನೇಮ್
(0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-19
ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ನವ ನವೀನ ಹೆಸರು.... ಬೇಕು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪು ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪು ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ