ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಪ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:65% ಪುರುಷ, 35% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಪು, ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್.ಎಮ್.ಸಿ, ಪುಟ್ಟರಂಗೇಗೌಡ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಪೂಜಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರಣತಿ, ಪರಿಣಿತ, ಪ್ರೆಕ್ಷ, ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, No, P, ಪಲ್ಲವಿ, ಬಾಬು, 2, ಬುಡನ್ ಗಿರಿ, ನೊ, ಬುಡನ್
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:P, ಇಲ್ಲ, ಇಲ, , Vodygxkyxjm, ಧನುಷ್, No, ನಟರಾಜ, Yzsyhlqhpagl, Tezfbmxs
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:P, ಇಲ್ಲ, ಇಲ, ಹೌದು, No, ವೀಣಾ, ಮಮತ, Qafwhgnvlc, Yuzllxjeejtg
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ
ಪ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಪ 2016-03-08
.
(5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-03-23
ಘ ಇದ ಬರುವ ಹೆಸರ
ಪವಿತ್ರ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2016-05-22
ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ
ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-07-01
ಡ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಶುರು ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ವಿನ ಹೆಸರು
ಮನ್ವಿತ 2018-12-07
ಅರ್ಥ
ಪ (25 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-19
ಇಲ್ಲಾ
ಪ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-03
ಪಾ
ರವೀಂದ್ರ (30 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-30
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಪ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-23
ಇಲ್ಲಾ
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-11
ಇಲ್ಲ
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-17
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-06
ನಮಗೆ ಪ ಅನ್ನೊ ಅಕ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-19
ಹೆಸರು
2020-05-21
ಹೃತಿಕ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಪು 2020-05-31
ಪು ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-04
ಹೆಸರುಗಳು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-04
ಪು ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
P (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-09
Super Names
ಪ (35 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-20
ಇಲ್ಲ
ಪು 2020-08-20
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-07
ಪು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ು
ಪ್ರ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-20
ಹೇಳಿ
ಪ (19 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-21
ಚಷದಫಡದಠೊಫಜ ಫಥಜದಬನವವಫದ ಜೊಟೊಚೂಖಫಪಧ ಠಧಬಜದಹನಸಬಬ ಜಯಪ,ನಬ
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-22
ಪುನೀತ್ ರಾಕ್
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-14
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ ಬೇಕು
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-06
ಫ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-06
ಫ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ರಾಘವೇಂದ್ರ (40 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-13
ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಲಾ
ಪ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-24
no
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-27
..
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-11
name for hindu boy list
ಪ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-24
Pavithra
ಪೊ 2021-03-31
ಪೊ ಇಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಹೇಳಿ
ಪದ್ಮಾವತಿ (19 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-21
Good
ಪೋ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-11
Any
Purvika (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-17
Padada hafta
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-28
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು
ಪು (7 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-11
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ