ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು, ದಕ್ಷ, ದುರಗಪ್ಪ, ದರ್ಶನ್, ದೇವರಾಜು, ದಾರುಣ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :, ದೇ, ದೀಪಾ, ದೀಕ್ಷಾ, ದೀಪು, ದಿನಕರ, ದಿವ್ಯ, ದೀಪ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 1.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 2.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 2.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 2/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ದಾಕ್ಷಿ, ಇಂದು, ದಾಕ್ಷು, ದ್ರಾಕ್ಚಿ, Indu, ಇದೆ, ಸುಧಾ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, Lakqrhrqnmox, Venkatesh, ಪ್ರವೀಣ್, ಧೀರಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಾವ್ಯ, ದಿವ್ಯ, Rbwgqmwzdf, Jnjbqrxojb, Rukmini, Reshma, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ರೇಷ್ಮ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ (35 ವರ್ಷಗಳು) 2015-12-13
ಇಲ್ಲ
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ (34 ವರ್ಷಗಳು) 2016-05-23
ಇಲ್ಲ
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2017-04-28
i don't like my name
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ (21 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-18
No
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-04
ಇಲ್ಲ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ