ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1
2 ಶನಯ್
3 ಉಮೇಶ
4 ಚೇತನ
5 ಶ್ರೇಯಸ್
6 ಥನುಷ್
7 Pradeepಬೆಳಕಿನ
8
9
10
11
12 ಡು ಡ ಡಿ
13
14
15
16
17
18 ಮೋಹನ್
19
20
21 ಡ ಎಂಬ
22 ಶ್ರೀಧರ
23 ವಿ
24
25 ಸತೀಶ
26 ಬಸವರಾಜ
27 ಪು
28
29
30
31 ಮಂಜುನಾಥ
32
33 ಮನ್ವಿತ್
34
35
36
37 ಸುರೇಶ
38 ಮಧು
39 ಬು
40 ಕುಶಾಲ್
41 ಪ್ರವೀಣ್
42 ಶ್ರೀಕಾಂತ
43 ಸಂಜೀವ
44 ಚೇತನ್
45 ಸಂತೋಷ
46 ನಾಗರಾಜ
47
48 ಡೆ
49 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
50 ಡ ಡಿ


ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ
2
3 ಅಪೇಕ್ಷಾ
4
5
6
7
8 ಪ್ರಣಮ್ಯ
9 ಪ್ರಣತಿ
10 ಕಾವ್ಯ
11 ಅಶ್ವಿನಿ
12
13 ಯಶಸ್ವಿನಿ
14
15
16 ಸಿಂಚನ
17 ಹೇ
18 ಡಿ
19 ಕವಿತಾ
20 ಅನ್ವಿತಾ
21 ಪವಿತ್ರ
22 ಸೌಮ್ಯ
23 ಶಿಲ್ಪ
24 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
25
26 ಗೌತಮಿ
27
28 ವಿ
29
30 ಮೊ
31 ವಿ
32 ಮೋ
33
34 ಕು
35
36
37 ಮಧು

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ