ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:70% ಪುರುಷ, 30% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ತಿ, ತಿಪ್ಪೇಶ, ತಿಪೇಸಾಮ್ವಿ, ತಾರಾನಾಥ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ತೊ, ತೇಜಸ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್, ತೀರ್ಥೇಶ, ತ್ರಿಶಾಹೆಗ್ಗಡೆ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತರುಣ್, ತಂವೀರ, ತು
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:Paapu, ಕಂಬಾರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಹೌದು
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಅನುಷ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ತ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ತನ್ಮಯ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-29
ನಿಸರ್ಗದ
ತ 2019-09-10
ftfgfhv
ತರುಣ್ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-16
ತರುಣ್ ಗೌಡ
ತರುಣ್ (103 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-29
ತಾ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು
ತ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-09
ಹಾಯ್
ತಿ 2020-06-14
ಹೆಸರು
ತಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-21
ಹೆಸರು
ತು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-13
ತು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ು ಗಂಡು ಮಗುವಿ ಹೆಸರು
ತು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-13
ತು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ು ಗಂಡು ಮಗುವಿ ಹೆಸರು
ತ 2020-08-10
ಇಲ್ಲ
ತ ತು ತಿ ತೇ ತಾ 2020-12-20
ತಿಳಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗು
ತು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-24
ತು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರು
ತಿ 2021-02-13
ತಿ,ತು,ತೆ,ತೊ
ತಿ, ತು, ತೆ, ತೊ 2021-02-17
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ತಿ, ತು, ತೆ, ತೊ 2021-02-17
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ತು 2021-04-26
ತು ಅಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ತಾ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-18
ತಾ
2021-10-09
ಥ ಅಕ್ಷರದ ನಾಮಪದ
ತೇ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-12
ತೆ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಅ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ತ್ರಿವೇಣಿ (40 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-14
ಭವಿಷ್ಯ
ತಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-12-06
ಸಸ
ತ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-04
Thoravil
ತ ಹುಡುಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-11
ಹೆಸರು
ತೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-07
ತೊ ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ
ತ 2022-03-03
ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ ೆ
ತಾ 2022-03-25
ತಾ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
Thanusri (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-08-17
Name
ತೆ, ತೇ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-10-27
ಹೆಸರು
ತೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-10-29
ತೆ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಸರನ್ನತಿಳ ಿಸಿ
ತ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-02
No
ತು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-16
ಹೆಸರನ್ನಿಡಲ ು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ತೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-19
ದಯವಿಟ್ಟು ತಿ,ತು,ತೆ,ತೊ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ
ತೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-19
ದಯವಿಟ್ಟು ತಿ,ತು,ತೆ,ತೊ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ