ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಚ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:60% ಪುರುಷ, 40% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಚೇತನ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಚೇತನ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಚಿದಾನಂದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಯ್ಕ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಚಿ, ಚೂಡಾಮಣಿ, ಚಿತ್ರಾ, ಚಿತ್ರ, ಚಾರುಣ್ಯ, ಚೈ, ಚಂದನ, ಚೇತನಾ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ, ಅಥವಾ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ತನು, ಅಚ್ಚು, ಬೂದಿಹಾಳು, ಜೋತೆನ್ನವರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಕಮ್ಮಾರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಅನೇಕ, ಗಂಗಾಧರ, ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅವರ, ಚೈ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಅನೇಕ, ಇಲ್ಲ, ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಶೈಲಜ, ಪ್ರೀತಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ಚ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಚ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2017-08-03
ಇಲ್ಲ
ಚು (4 ವರ್ಷಗಳು) 2017-11-07
ಚು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಚು (4 ವರ್ಷಗಳು) 2018-01-04
ಚು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಚ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-13
ಚಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-07
Good name please
ಚ 2019-06-03
ಇಲ್ಲ
ಚ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-15
Ella
ಚ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-15
Ella
ಚೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-16
ಅಶ್ವಿನಿ
ಚೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-16
ಅಶ್ವಿನಿ
ಚು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-23
ಚು ದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಚ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-14
ಚೋ
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-16
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಚ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-03
ಇಲ್ಕಾ
ಚು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-09
ಚು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಕಳುಹಿಸಿ
ಚೆ 2020-03-30
ಚೆ ಇಂದ ಹೇಸರು
B Shivaraj (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-11
ಚ ಇಂದ ಮೋದಲಾಗುವ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಚಿರಂತ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-15
Hi
ಚಿರಂತ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-19
9972685324
ಚಂದನ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-06
ನಾಮ. ಬಲ
ಚಂದನ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-06
ನಾಮ. ಬಲ
Cadana (11 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-14
E neme Samashgalanu tiesh
ಚ (32 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-06
ಇಲ್ಲ
ಚನ್ನವೀರ 2020-10-30
ನನ್ ಆರೊಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಚೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-02
Kundali send me
ಚ (13 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-20
ಚೈ
ಚು ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು (31 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-22
ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಚು ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಚ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-09
ಚೆ ಇಂಥ ಹೆಸರು
ಚು 2021-07-10
ನಾಮೆ
Chirunandan ಹೆಸರಿನಗಣಗಳು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-14
ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಚಿರು ನಂದನ್ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತವಾದ
ಚ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-28
ಇಲ್ಲ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ