ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಕ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:66% ಪುರುಷ, 34% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಕುಶಾಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ೵, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ, ಕಾಂತರಾಜು, ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್, ಕುಮಾರ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಕು, ಕವಿತಾ, ಕಮಲ, ಕೃತಿಕಾ, ಕೆ, ಕೀರ್ತಿ, ಕವನ, ಕಪಿಲ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:Kambali, ಕ, ಕಾವ್ಯ, Kanda, ಪ್ರೀತಿ, ಡಬ್ಬೆ, ಕೀರ್ತಿ, Gunda, ಇಲ್ಲ, Bujji, ಅಮ್ಮು
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, Kuruba, No, Tanush,
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, , No
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಕ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಕ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2018-05-24
ಕೃಪಿ .ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-09-08
ಇಲ್ಲ
ಕೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-01
ಹೆಸರು
ಕ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-18
ಇಲ್ಲಾ
Vijay Kumar (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-16
13/12/2019, ಸಂಜೆ 6:50
Vijay Kumar (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-31
ಕು ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಕ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-05
ನೋ
ಕ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-05
ನೋ
ಕ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-05
ಇಲ್ಲ
ಕೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-14
ಕೊ ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೂ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-26
ಹುಡುಗಿ
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-17
ಒ ವ ವಿ ವು ವಿನಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೆಸರು ಬೇಕು.
Kumar (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-17
ಒ ವ ವಿ ವು ವಿನಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೆಸರು ಬೇಕು.
ಕೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-27
ನಮಾಕಾರಣ
ಕಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-13
ಮಿತುನ ರಾಶಿ 4ನೇ ಪಾದ "ಕಿ" ಅಕ್ಷರ
ಕೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-20
Manjuhphosalli@gmail. Com
ಕೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-01
ಕೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
ಕಾವೇರಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-03
ಕಾವೇರಿ ಇದರ ಅರ್ತ
ವೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-07
ನಾಮಕರಣ
ಕ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-09
No
ಕವಿಥಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-21
ಒಳ್ಳೆ ಎಸರು
ಕೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-08
ಕೋ ಹೆಸರು
ಕ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-07
ಕೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-04
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ 2ನೇ ಪಾದ ಗುಂಡು ಮಗು
ಕು (20 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-30
ಕು ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳು
ಕು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-19
ಕು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ತನುಷ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-23
ತನುಷ್
ತನುಷ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-23
ತನುಷ್
ಕ 2021-06-15
ಇಲ್ಲ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ