ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಭ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಪುರುಷ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಭಾರಧ್ವಜ, ಭೀಮಣ್ಣ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಭುವನ, ಭವ್ಯ, ಭಾರತಿ, ಭಾಸ್ಕರ್, ಭಾಗ್ಯ, ಭರತೇಶ, ಭನ ಶ್ರೀ, ಭೂಮಿಕಾ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 3/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, B, 3
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಸ್, ಸೂರ್ಯ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು
ಭ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಭ (21 ವರ್ಷಗಳು) 2018-06-20
ಭರತ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು
ಭ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-05-02
ಇಲ್ಲ
ಭ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-13
ನೊ
ಭೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-09
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರಾದಯದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ನೀಡಿ
ಭರತ ರಾಜ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-12
ಸರ್ ನಮಗೆ ಭಾರತ ರಾಜ ಹೆಸರು ಅರ್ತ ಬೇಕು
ಭೀ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-12
ತುಂಬ
ಭೆ 2020-09-30
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳ
ಭ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-07
ಈ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದಿ ಯ
ಭಿ (101 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-08
ಭಿ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
Shilpa (27 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-27
ಭ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
Shilpa (27 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-27
ಭ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಭವಿಷ್ 2021-12-21
How to write in Kannada,
Which one is correct
ಭವಿಷ್ /ಭವಿಶ್
ಭೂಮಿಕಶ್ರೀ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-31
ಭೂಮಿಕಶ್ರೀ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಭಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-05-21
ಹೆಸರುಗಳು ಚನ್ನಗಿರಲಿ
ಭ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2022-09-06
Mohan Singh
ಭೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-11
ok good

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ