ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಟ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಟಿ, ಟೀನಾ, ಟೆಕಮ್ಮ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:Lakkamma
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ದರ್ಶನ್, ಇಲ್ಲ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಟ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಟ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-24
No
ಟೂ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-07
ಟೂ ಇಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ
ಟೂ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-18
ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಟೂ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಟೂ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-18
ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಟೂ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಟಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-14
ದಿನೇಶ್. ಟಿಲ್ಯಾ. ಟಿಕ್ಯಾ
ಟೋ 2020-11-16
ಟೋ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವ ಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ...
ಟೋ 2020-11-16
ಟೋ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವ ಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ...
ಟೋ 2020-11-16
ಟೋ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವ ಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ...
ಟೀ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-22
ಟೀ ಯಿಂದ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ
ಟ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-28
ಇಲ್ಲ
ಟ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-28
ಇಲ್ಲ
ಟೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-10
8884665343

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ