ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ರಾ

ರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ರತ್ನಾಕರ, ರುದ್ರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ, ರಶ್ಮಿತಾ, ರವಿಕುಮಾರ್.ಎ, ರಾಜೇಶ್, ರಾಮ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :, ರಸ್ವಿಕ, ರಿಷಿ, ರು, ರಿಶಿಕಾ, ರೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ರಮ್ಯ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ನಾಟೇಕಾರ, ರವಿ, ರಾಜಿ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಪಪ್ಪು
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಹಣಮಂತಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 6 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - 6 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು
ರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ರಾ (35 ವರ್ಷಗಳು) 2017-01-21
ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಯಣ್ಣ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬ ೇಕಾಗಿದೆ
ರಾ (35 ವರ್ಷಗಳು) 2017-01-21
ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಯಣ್ಣ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬ ೇಕಾಗಿದೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ (39 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-09
ಈ ಹೆಸರಿನ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.?
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-11
ರ ಻ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಎಚ್ ರಾಜತ್ ಸೂರ್ಯ (30 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-03
10/11/1991.
8:30AM.
H.RAJATH SURYA
ರಾಘವೇಂದ್ರ (26 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-10
ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
Raju (36 ವರ್ಷಗಳು)2021 //1//17 (37 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-19
Life problem

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ