ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Preksha
2 Adya
3 Neha
4 Shambu
5 Swethaಬಿಳಿ
6 Tesesses
7 Nitya
8 Bharath
9 Anneಆಕರ್ಷಕ, ಕೋಪ
10 Usha
11 Divya
12 Shruti
13 Sindhu
14 Rekha
15 Shobha
16 Lakshmi
17 Ru Ro Re
18 Radha
19 Charvi
20 Dilberಪ್ರೀತಿಯ
21 Achal
22 Pruthvi
23 Hita
24 Chetan
25 Roopa
26 Ganga
27 Bhoomiಭೂಮಿಯ
28 Swati
29 Shobhna
30 Pushpa
31 Geetha
32 Vidya
33 Chaithra N
34 Sneha
35 Tejal
36 Gu Ge
37 Urviಭೂಮಿಯ
38 Preetrhi
39 Harsha
40 Ashaಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ
41 Shyla
42 Manju
43 Jyotiಬೆಳಕಿನ
44 Aarthi
45 Chaitra
46 Udith
47 Dristi
48 Shantiಶಾಂತಿ
49 Ramya;
50 Ramya
51 Ritu
52 Kiran
53 Pooja

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ