ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

5 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Sunil
2 Sunil
3 Amogh
4 Amogh
5 Aabha
6 Punih
7 Vipinಅರಣ್ಯ
8 Kiran
9 Yatin
10 Aeary
11 Pekka
12 Akash
13 Vinay
14 Manju
15 Milan
16 Advik
17 Gokul
18 Aabha
19 Arjun
20 Vipinಅರಣ್ಯ
21 Vaman
22 Yatin
23 Aalok
24 Pekka
25 Achal
26 Vijay
27 Arnav
28 Vinay
29 Suraj
30 Milan
31 Tanay
32 Gokul
33 Tarun
34 Arjun
35 Mohan
36 Vaman
37 Vikas
38 Aalok
39 Kiran
40 Arnav
41 Suraj
42 Tanay
43 Subbu
44 Abhay
45 Anandಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್
46 Nirav
47 Rishi
48 Bhima
49 Tarun
50 Mohan
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

5 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Nitya
2 Pooja
3 Nitya
4 Divya
5 Nitya
6 Pooja
7 Roopa
8 Rekha
9 Shyla
10 Swati
11 Ganga
12 Toril
13 Sanya
14 Radha
15 Shyla
16 Aditi
17 Anila
18 Swati
19 Leela
20 Sneha
21 Roopa
22 Pooja
23 Divya
24 Divya
25 Jyotiಬೆಳಕಿನ
26 Sneha
27 Ganga
28 Ramya
29 Roopa
30 Radha
31 Rekha
32 Ganga
33 Anila
34 Toril
35 Radha
36 Jyotiಬೆಳಕಿನ
37 Shyla
38 Anila
39 Ramya
40 Swati
41 Jyotiಬೆಳಕಿನ
42 Rekha
43 Sneha
44 Ramya
45 Toril
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು


Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ