ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

12 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಸತೀಶ
2 ಶನಯ್
3 ಆನಂದ
4 ರಾಜು
5 ಭುವನ
6 ಶಿವು
7 ಮಹೇಶ
8 Manjunatha.m
9 ಮೋಹನ
10 ಅರಸು
11 Amruthasagar
12 ಯೋಗಾ
13 ಹರೀಶ
14 ಕವಿತ
15 Druvachandra
16 ಶರಣು
17 ಅಮೃತ
18 Vilaskirthan
19 Parameshwara
20 ದೀಪು
21 Mallikarjuna
22 ಕಲೀಕ
23 Durga Prasad
24 ಉಮೇಶ
25 ಮನಜಮ
26 Yogeshmurthy
27 ಚೇತನ
28 ಮಂಜು
29 ಗಣೇಶ
30 ಕುಶ್
31 ದಕ್ಷ
32 ರಮೇಶ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

12 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಪೂಜಾ
2 ಗೀತಾ
3 ದೀಪಾ
4 ಶಮಿತ
5 ಸವಿತ
6 ಟೀನಾ
7 ರೇಖಾ
8 ಓಹಿಲ
9 ಅಮೃತ
10 ಸರಿತ
11 ಸುಧಾ
12 ರಮ್ಯ
13 ಸಿರಿ
14 ವಿಜಯ
15 ಅನಿತ
16 ರಾಣಿ
17 ಘನ್ಯ
18 ರೇಖಾ
19 ಇಂಚರ
20 ಸುದಾ
21 ತನುಜ
22 ಅಮೃತ
23 ರಿಷಿ
24 ಸುಧಾ
25 ಗೀತಾ
26 ದೀಪು
27 ಚೇತನ
28 ಮಮತಾ
29 ಲೀಲಾ
30 ಸಿರಿ
31 ಟೀನಾ
32 ವರ್ಷ
33 ಓಹಿಲ
34 ಅನಿತ
35 ಸರಿತ
36 ಇಂಚರ
37 ವಿಜಯ
38 ಶೃತಿ
39 ರಾಣಿ
40 ರಿಷಿ
41 ಸುದಾ
42 ಮಮತಾ
43 ವರ್ಷ
44 ಭುವನ
45 ಮೋದನ
46 ಹರಿಶ
47 ಲೇಖನ
48 ಖುಷಿ
49 ಚಂದನ
50 Sushma Shree
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು


Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ