ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Pierreರಾಕ್
2
3 ಡೆ
4
5
6 ಲಿ
7
8 ಸತೀಶ
9
10 ಮಧು
11 Shreyas
12
13 Na
14
15 Dan
16 Da
17
18 ಉಮೇಶ
19 ಮಂಜು
20
21 ಅರಸು
22 ರಾಜು
23 ಗೂ
24 ವಿ
25 ಹರೀಶ
26 ಮಹಾ
27 ದಕ್ಷ
28 ರಮೇಶ
29 Rikರಾಜ ಕಿಂಗ್
30
31 ಕುಶ್
32 ಚೇತನ
33 ಶಿವ
34 Gyanಬೆಳಕಿನ
35 ಪು
36 Sam
37 ಮಹೇಶ
38 Ca
39
40 N
41 ರಘು
42 ಗಣೇಶ
43 Raj

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ