ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


18-09ಅಲವೇಲಮ್ಮಇಲ್ಲ
18-09ಅಲವೇಲಮ್ಮಇಲ್ಲ
18-09ಪೂಜಾ
17-09Manjulalove
17-09Sudakarbriliant bay
17-09Sudakar
17-09Sudakarno
17-09Sudakarno
17-09ಕವಿತಾ
16-09Pekka
16-09ಪ್ರಸನ್ನ
16-09ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
15-09ಸೌಮ್ಯ ಜಿ ಜೆsoft
15-09Hemanth
14-09ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
13-09ಮಹಂತೇಶ
13-09Se
12-09ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
12-09Gu Ge
11-09
11-09ದು
11-09
10-09Dayanand
9-09
8-09ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
8-09ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್no
8-09ಕವಿತಾಿಇಲ್ಲಾ
7-09ತಿಪೇಸಾಮ್ವಿ
7-09ಬುದೀಶಇಲ್ಲ
6-09Kushalನಮಸ್ಕಾರ
4-09Chaithra NNo
3-09Ekaprinika
3-09Shruti
2-09Boraiahno
31-08ಡೆಹೆಸರು ಹೇಳಿ
31-08ಡೆ
31-08ಮಹಂತೇಶ
31-08ಮಹಂತೇಶ
29-08ಇಲ್ಲಾ
28-08Mahant
28-08ಮಹಂತೇಶ
27-08ಚಿ
26-08ಡೆPlz give names
26-08ವಿ ದಿಂದ
25-08
24-08
24-08ರಮೇಶ್ ಎಸ್ಏನು ಇಲ್ಲ
24-08no
23-08Sunilarasshi bhavishya tell me please
23-08Druvachandra
23-08Manjula
23-08Venkatesh
23-08ಪ್ರಣಮ್ಯಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
22-08ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಎನು
22-08ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಥಱ ೇನು
20-08Yatin
17-08ಶೀಲಾವತಿನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಶೀಲಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ.
17-08ಶೀಲಾವತಿನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಶೀಲಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ.
17-08ಶೀಲಾವತಿ
17-08ಶೀಲಾವತಿ
17-08ಖಿ ಇಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕು
17-08ಖಿ ಇಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕು
16-08Gagan
16-08ಗ ಗೋ
15-08ಶೇಖರ್ ಕೆ ಆರ್.
15-08ಆನಂದ
14-08ಸೆ
14-08ಪ್ರೀತಮ್ಇಲ್ಲ
13-08ಕುಮಾರ
13-08
13-08ಆನಂದ
12-08
10-08ನಿರೀಕ್ಷಾ
7-08ಭೀಮಾಶಂಕರ
4-08Chiranth
4-08Chiranth
4-08
4-08ಹರೀಶ
3-08ಜಯಿಿಿಿ
3-08ಇಲ್ಲ
2-08Bahulaಹೌದು
2-08Bahula
2-08Hithyshino
2-08Hithyshino
1-08ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
31-07SindhuNO I AM HAPPY
29-07ದಿವ್ಯ---
27-07ರಾಣಿ
27-07ಅಪೂ೯ವ
25-07Prithvi
25-07Nishanth
23-07SatishS
23-07ಕುಶಾಲ್
23-07ಮಹಿತ್
22-07ಹರ್ಷಿ ತಎನು ಇಲ್ಲ
22-07ಹರ್ಷಿ ತ
21-07Da
21-07
21-07ಶಶಿಕಾಂತ
21-07Sha

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು


Questions or comments? Please follow me on facebook: