ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


11:43ಉಷಾ
11:33ಉಷಾ
ನಿನ್ನೆಸುನೀಲ
ನಿನ್ನೆಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆShambuNo
ನಿನ್ನೆShambu
25-05ಕುಶಾಲ್
25-05Sadananda Charinot satified
24-05
24-05Nagendrea
22-05Pankaja
22-05
22-05ಮಹ್ಮದರಫೀ
22-05ಆಶಾಇಲ್ಲ
20-05ಮೋದನ
20-05ವೀರೇಶಇಲ್ಲ
20-05ಪ್ರಕಾಶಏನು ಇಲ್ಲ
20-05ವಿ
19-05HarshaNi
19-05Karthikeyan
18-05
18-05
16-05ಶ್ರುತಿ
16-05ಕುಶ್ಇಲ್ಲ
15-05Taದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ
13-05Elisa
12-05ದೀಕ್ಷಾ
12-05Siyes
11-05ಕೆ
11-05ಯೋಗಾಇಲ್ಲ
11-05ವೀರೇಶಭಾರತೀಯ
10-05ಸ್ವಾತಿ
9-05ಕು
9-05Ashwini Gk
9-05Ashwini Gk
9-05Ashwini Gk
7-05ಹರೀಶಜಾತಕ ತಿಳಿಸಿ
7-05ವಿತಿ ತು ತೋ
6-05ವಿ
5-05ಪ್ರಕಾಶಇಲ್ಲ
5-05ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ
4-05ಕವಿತಾಇಲ್ಲ
2-05ಹರೀಶಹಿಂದೂ
30-04ಸಂತೋಷಏನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ ್ಲ
30-04ವಿನೋದನಾನು ಏನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಜನ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವು ದಿಲ್ಲ...ಅನುಮ ಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ..ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲು ತುಳಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತ ಾರೆ
29-04
29-04ರು
29-04ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
28-04ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿi don't like my name
26-04
24-04
23-04ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ4]=\
22-04ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್kiran
21-04Srinivas
21-04Chudarathna B S
21-04
20-04
20-04ಚಂದ್ರಪ್ಪ
19-04ಚಂದ್ರಪ್ಪ
19-04ಅನುಇಲ್ಲ
15-04ರಮೇಶ್
14-04ಶಶಿಕುಮಾರ್
14-04Hao
13-04ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಇಲ್ಲ
13-04ಜಯಾಕುಮಾರ್ಇಲ್ಲಾ
13-04ವಿಜೀವನ
12-04
12-04
12-04
12-04ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
9-04ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
8-04Savitha
7-04
7-04ಜಾಹ್ನವಿ
7-04ಜಾಹ್ನವಿ
7-04ಗೌತಮಿ
7-04ಸದಾಶಿವ
4-04Sphatika
3-04ಸುಮತಿಇಲ್ಲ
3-04ಮಹಮ್ಮದಇಕಬಾಲ
3-04
3-04ಶ್ರೀಧರ್
2-04ಶಶಿಕುಮಾರ್
30-03
27-03
25-03ರು
25-03
25-03ಪ್ರಸನ್ನ
24-03ಯಶಶ್ವನಿಇಲ್ಲ
24-03ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ಇಲ್ಲ
24-03ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಕರೆಯಲು ಉದ್ದದ ಹೆಸರು.
24-03ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
23-03ನೀಲಮ್ಮಇಲ್ಲಾ
23-03ನೀಲಮ್ಮಚುಚು ಮಾತುಗಳು
20-03ಭಾಸ್ಕರ
19-03
18-03ಪ್ರದೀಪ್ಭಾರತ
18-03Abhishek
17-03ಸವಿತಇಲ್ಲ
17-03Mohankumar

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು


Questions or comments? Please follow me on facebook: