ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ್
19-11ಡೆ
19-11ಡೆ
19-11Raj
19-11
19-11Vandanaಗಸಚದಗವೌ
18-11Latika
17-11ಅರುಣಕುಮಾರಇಲ್ಲ
17-11ಮಹೇಶಇಲ್ಲ
17-11ಸುಪ್ರೀತ
17-11ಜಯಶ್ರೀ
16-11ಮಂಜುನಾಥ್ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟ
16-11ಮಂಜುನಾಥಇಲ್ಲ
15-11
15-11Rekha
13-11ಲೋಹಿತಇಲ್ಲ
11-11ಡ ಎಂಬ
11-11ಡ ಎಂಬ
11-11ಕುಶಾಲ್
11-11ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ೵
11-11Dishyana
11-11ಸೋಮಶೇಖರನನಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯಗಳಿವೆ .
ಮದುವೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
8-11Ramya
8-11ಬು
7-11Shno
7-11ಚು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
4-11
4-11Anushriಇಲ್ಲ
3-11Dristi
3-11ಸುದಾನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
2-11
2-11Maria Aloysiusno
2-11Maria Aloysius
1-11Baasu
31-10Channabasavaraj
31-10Channabasavaraj
31-10Channabasavaraj
31-10Channabasavaraj
31-10Channabasavaraj
29-10ಅಮರೇಶ
28-10ನಾ
28-10Parasnath
26-10Abhigya
26-10Abhigya
26-10ನಳಿನಿಇಲ್ಲ
26-10ಶ್ವೇತಾಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ
25-10Amaresha
25-10Achal
25-10ನಿಂಗಪ್ಪನರೇಂದ್ರ
25-10ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಇಲ್ಲ
23-10ಉಮಾಇಲ್ಲ
22-10Namrata
22-10ರೇಖಾ
22-10ರಾಮ
22-10Vinayಇಲ್ಲಾ
21-10Gautam
14-10ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಡಯಾನ
12-10ಶಿವಕುಮಾರ
12-10ಸೌಮ್ಯಇಲ್ಲ
12-10
11-10Vaವ ವಿ ವು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳು
11-10RudreshEnu illa
11-10
11-10
11-10
10-10ಸದಾಶಿವ
10-10ಮೋಹನ್ಮೋಹನ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
10-10Va
9-10ಮೋಹನ್
9-10ನಾ
9-10Jyotiಇಲ್ಲ
8-10ನಾ
6-10ಲಿಂಗೇಶಇಲ್ಲ
5-10
5-10N
5-10ನಾಚಂದದ ಹೆಸರು
5-10ನಿರೀಕ್ಷಾಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು...
4-10Dharani
4-10ನಾ
4-10ನಾ
4-10ನಾ
28-09ಅರ್ಕೇಶ್
27-09Preetrhino
27-09ಮೊ
24-09ಮುತ್ತುರಾಜ್
23-09ಮುತ್ತುರಾಜ್.
23-09ಶ್ರುತಿತೃಪ್ತಿಕರ
22-09Unnಉ ಅಷರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ
22-09ಉದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
22-09ಉದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
22-09ವಿನಾಯಕಇಲ್ಲ
22-09ರಾಜುಇಲ್ಲ
22-09ಗೋಪಾಲ
21-09ಅರಸುಈ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ
21-09

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು


Questions or comments? Please follow me on facebook: