ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


ನಿನ್ನೆAdyaಇಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನೆಸಂತೋಷ
ನಿನ್ನೆಲಾಕ್ಷಣ್ಯಇಲ್ಲ
22-04ಶ್ರೀಧರ್
22-04Prekshaಇಲ್ಲಾ
21-04ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
20-04
17-04ಸ್ವಾಮಿ
17-04Subramanino
15-04
15-04Kartik
14-04Adriana
13-04ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಇಲ್ಲ
12-04Achal
12-04Achal
10-04MilanOk
10-04Milanಮಿ ಅಕ್ಷರರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಕಳುಹಿಸಿ.
10-04
10-04ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮಮೌ
6-04ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್
5-04Na
4-04
4-04ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
4-04
3-04ರೋಹಿಣಿ ರೋಶಿತ ರೋಜಶ್ರೀ ರೋಹಿಣಿಶ್ರೀ ರೋಪಿಣಿ ರೋಪಿತಾಶ್ರೀ
3-04Kartik
3-04Kartik
3-04Kartik
1-04
1-04ವಿನೂತ್ ಕುಮಾರ್ಇಲ್ಲ.
1-04ವಿನೂತ್ ಕುಮಾರ್ಇಲ್ಲ.
31-03ಸ್ಮಿತಾ
30-03Chetanಇಲ್ಲ
29-03ವಿಶೃತ ಶಾಖ್ಯಇಲ್ಲ
28-03ಪೂರ್ವಿಕ
28-03Kartik
28-03ಸುಪ್ರಿತಇಲ್ಲ
28-03ಸಿದ್ದೇಶ
28-03ವೆ
27-03
27-03ಶಿವಕುಮಾರ್ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಮುಕ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
27-03ಪೂಜಾಇವೆ
27-03
24-03ಗೀತಾ
23-03ಪವಿತ್ರ
23-03ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
23-03ಯುಹನ್ ಗೌಡ
22-03ಲಪ್ರಾರಂಭ
22-03PruthviPruthvi means earth
22-03ಜಯಚಾಮರಾಜಇಲ್ಲಾ
21-03
21-03ಇಲ್ಲ
20-03Manohar
20-03ಲೇಖನಾ
20-03
19-03ಅಮೃತ
18-03ಶಿವಕುಮಾರ್
18-03ಶಿವಕುಮಾರ್
18-03ಶಿವಕುಮಾರ್
17-03ಬನ್ನಪ್ಪ
17-03Samarth
16-03ಯಶಸ್ವಿನಿ
16-03ಯಶಸ್ವಿನಿ
16-03ಸೌಮ್ಯ
15-03ಅಶ್ವಿನಿ
15-03ಅಶ್ವಿನಿ
15-03ಅಶ್ವಿನಿ
13-03
12-03ಮನ್ವಿತ್
12-03Ch
12-03
11-03Amogh
11-03Amogh
11-03ಶಿವು
10-03Udayಓಳೆಯ ಹೆಸರು
9-03Jahnunamage e hearina nakshthravannu thilisi
8-03
8-03ಸಂಜೀವ
8-03Harish
7-03ರಾಜೇಶ್ವರಿಇಲ್ಲ
6-03ಅದ್ವೈತಿ
5-03La
4-03Thanishಟು ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
3-03RituRithu
1-03
28-02Harshitaಇಲ್ಲ
26-02ಸುಬ್ಬಮ್ಮ
25-02ಲೋಹಿತ
24-02ಮಹಾ
23-02ವಿಶಾಲವಿಶಾಲ್ ಇದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸ್ರು ಹೌವ್ದ
23-02
22-02ಕರುಣ್
22-02ಕರುಣ
22-02ಲಿ
21-02ಮಹಾ
18-02
17-02ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
17-02ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ
15-02ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
12-02ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು


Questions or comments? Please follow me on facebook: