ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


13:44ಮಧು
09:39ಶೋಭಾ.ಹೆಚ್.ಜಿ
04:25ವಿಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆParinita
16-06ಮನ್ವಿತ್
16-06ಮನ್ವಿತ್
15-06Arjunಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹ ಅಥವ ಕ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೆರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಬೆಕಾಗಿದೆ
15-06
15-06WellapamP
15-06WellapamP
15-06ಸೂ
15-06
14-06ರಾ
14-06ಲಾಕ್ಷಣ್ಯ
13-06Reka Rani
13-06Apoova Chandra
13-06ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ಇಲ್ಲ
13-06
12-06
11-06
11-06
11-06ವಿ
10-06ಸಂತೋಷ
10-06Harshini
9-06
9-06Darshanaಇಲ್ಲ
8-06ಶಮಿತ
8-06Daivik
8-06Chowdareddy
7-06
6-06ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ
6-06Vidyaನನಗೆ
ನಮ್ಮ
5-06Shobhna
4-06ಪವಿತ್ರ
4-06Pradeep
4-06Pradeep
4-06ಮೋಹನ್
3-06ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ
3-06ಸುರೇಶಇಲ್ಲ
3-06
2-06Anaveerayya
2-06ನೇ
30-05Sunil
30-05Swethaನನ, ರಾಜೇಶ್
29-05Tanmayಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
28-05ಶ್ರೀನಾಥ
26-05ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ
26-05
26-05ನಿಜಗುಣ
25-05Bhoomi
24-05ಗಾ
24-05ಕೃಪಿ .ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಳುಹಿಸಿ
23-05ಯತೀಶ್
23-05ಸುರೇಶ
21-05ದೇ
19-05ದೇ
18-05ಸುರೇಶಜೀವನವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ ಿದ್ದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇತರರು ನೆನೆಯುವಂತಿ ರಬೇಕು
17-05
16-05Gokulನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಮಾದಾನ ವದೆ
14-05ಅನುರಾಧಾಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ
14-05ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
12-05ಇಂಚರ
12-05
12-05ಶಿವರಾಜು
9-05ಪಾರ್ವತಿ
9-05ದುರಗಪ್ಪ
9-05
8-05Badarinath
7-05Chitan
5-05BasavarajAdda hesaru badalavane
5-05ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
5-05Manasa
4-05ವಿ
4-05ಅಣ್ಣಾಸಾಬ
3-05Swetha
2-05Pulakeshi
28-04ಮಂಜುನಾಥಇಲ್ಲ
28-04ShaliniSweet name
28-04Anushaಏನು ಇಲ್ಲ
28-04Pradeep
26-04ಸ ಸೂ
26-04ಸಿಂಚನ
26-04ಸ ಸೂ
25-04ದರ್ಶನ್
23-04Adyaಇಲ್ಲಾ
23-04ಸಂತೋಷ
23-04ಲಾಕ್ಷಣ್ಯಇಲ್ಲ
22-04ಶ್ರೀಧರ್
22-04Prekshaಇಲ್ಲಾ
21-04ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
20-04
17-04ಸ್ವಾಮಿ
17-04Subramanino
15-04
15-04Kartik
14-04Adriana
13-04ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಇಲ್ಲ
12-04Achal
12-04Achal
10-04MilanOk

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು