ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


15:50Da
15:26
12:39ಶಶಿಕಾಂತ
12:11Sha
ನಿನ್ನೆರಕ್ಷಿತ್
19-07Kirana
19-07Mamathaಇಲ್ಲ
19-07ಶ್ರೀಧರ್ನನ್ನ ಜಾತಕ .
18-07
18-07
18-07Vipin
17-07ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ
16-07DarshanDarshan good name
15-07Pushpa
15-07ಶಿವನ್
14-07RamaYes
14-07RamaYes
14-07ಶನಯ್ಿಿಿ
14-07ದೇವಕಿಇಲ್ಲಾ
13-07
12-07ತೀರ್ಥೇಶ
12-07Ashwinino
11-07ಅಪಿ೵ತಇಲ್ಲ
10-07?????2
10-07
10-07Shreyas
10-07ನ.
10-07ಶಶಿ
10-07ಉಷಾ
9-07Bhavani
9-07Bharath
9-07Anushaಹೆಸರು ಅನುಷ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ದೈವಿಟ್ಟು
9-07
7-07Kiran
7-07Beno
5-07Bharath
5-07Champa
5-07ಸೆ
5-07ಸೆ
4-07ಪ್ರವೀಣ್
4-07ಪ್ರವೀಣ್
3-07Nagaraja
1-07ಶಿರಾಜ
30-06ಮಾದಲಾಂಬಿಕಇಲ್ಲ
29-06ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆರ್
29-06ದುರಗಪ್ಪಇಲ್ಲಾ
29-06ಯಶಿಕಾ
25-06ಮಂಜುನಾಥ
25-06ಮಂಜುನಾಥ
25-06ಮಂಜುನಾಥ
25-06Sunil B Cಇಲ್ಲ
25-06Jahnavi
25-06Shreyasಇಲ್ಲ
24-06ರಾಣಿ
23-06ಹೇಮಲತ
23-06ಹೇಮಲತನನ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ ೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊಂದುವುದೇ
23-06ಶ್ರುತಿ
22-06ಅದಿತ್ಯ
22-06ಅದಿತ್ಯ
21-06ವೃಂದಾ
21-06ಆನಂದಯಾವುದು ಇಲ್ಲ.
20-06Vinod
17-06Kirana
17-06Nitya
17-06Nitya
15-06Poshitaಇಲ್ಲ
14-06Rajendra
14-06Rajendra
12-06Pooja
12-06ನಾಗರಾಜ
12-06ನಾಗರಾಜ
12-06ವೆಂಕಟೇಶ
10-06ತಿಹೌದು
10-06Rajeshno
10-06ಲೀಲಾವತೀ
9-06Vandana
6-06ವಿಜಯ
5-06ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್
5-06Amaranath
3-06Krishnajkgkhlkj;
3-06ಕವಿತಹಜಗಹಜಗಕ
2-06ತಿಪ್ಪೇಶ
1-06ರಾಮ
1-06ಶಾಮಸುಂದರಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
1-06ಶಾಮಸುಂದರಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
30-05ಡಿ
30-05ರೋಹಿತಿಲ್ಲ
29-05ಕುಮಾರ್
29-05ಶ್ರೀಧರ್
27-05ಉಷಾ
27-05ಉಷಾ
26-05ಸುನೀಲ
26-05ಇಲ್ಲ
26-05ShambuNo
26-05Shambu
25-05ಕುಶಾಲ್
25-05Sadananda Charinot satified
24-05
24-05Nagendrea
22-05Pankaja

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು


Questions or comments? Please follow me on facebook: