ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


11:59ರಮೇಶ
05:45Va
ನಿನ್ನೆಮಮತಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆಮಂಜು
ನಿನ್ನೆಡೆ
26-10ಲಿ
25-10ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
24-10ಪಾರ್ವತಿ
24-10ರಮೇಶ
22-10ಸೂ
22-10ದಕ್ಷ.
22-10ದಕ್ಷ.
22-10Ashish
22-10ಭಾಸ್ಕರ್ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಸೂಯ‍‍ ನ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರಿಗ ೆ ಅಷ್ಟೋಂದು ಇಷ್ಟವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ.
22-10ಭಾಸ್ಕರ್
21-10Shanthala
21-10Sujata
20-10ಇದೆ
18-10ಪ್ರೆಕ್ಷಯಶಸ್ಸು
18-10ಪ್ರೆಕ್ಷಯಶಸ್ಸು
18-10Ramu
18-10ಘನಶ್ರೀಇಲ್ಲ
18-10ಸೂ
17-10ರೆ
17-10Savithaಎಸ್
16-10ಬಾಳಯ್ಯಾಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೆಸರು
15-10ನಿa
15-10Na
14-10Naನ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು
14-10ಸಂಜೀವ
14-10ಡೆಡಿ ಡೆ ಡೂ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಬೆಕು
14-10ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
14-10ಚಿದಾನಂದ
13-10ಶಿಲ್ಪಾ
10-10ಲೀಲಾ
9-10Akash
9-10ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳು
8-10ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳುತ ಯಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು
7-10Honneshno
7-10
7-10ವರುಣರಾಜಇಲ್ಲಾ
6-10ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
6-10ಡ ಎಂಬ
6-10Manjunath
6-10ವಿ
4-10ವಿ
3-10ರಾಯಪ್ಪನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೂ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿಲ್ಲಾ ಆದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಾ ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಇದೆ,
3-10ರಾಯಪ್ಪ
3-10Abhishekno
1-10ಬಸವರಾಜ
1-10Harishno
1-10ರವಿ ಕುಮಾರ್
1-10ಮನ್ವಿತ್
28-09ಉಷಾಇಲ್ಲ
26-09ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳುಲಿಖಿತ್
25-09ಚೇತನ್ಕೆಲವೋಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ
24-09Gururaj
24-09ಅಪೇಕ್ಷಾ
22-09Ru
22-09ಶ್ರೀನಾಥ್ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ...
21-09ಕುಶ್
21-09ಸುನಿತಾಇಲ್ಲಾ
21-09KotrappaFGHFGH
20-09Yatheeshnot intrest my name
20-09Shashikala
20-09ಲೋಕಜ್
20-09ಆಶಾತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು
18-09ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್
17-09Sushmitha
16-09ರಾಕೆಶರಾಕೆಶ
16-09ರಾಕೆಶರಾಕೆಶ
15-09Anand
15-09ಷಣ್ಮುಖ
15-09ಷಣ್ಮುಖ
14-09ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್.ಎಮ್.ಸಿ
13-09ನೊ
13-09ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿನನ್ನ ಹೆಸರೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಅದು ನಡುವೆಯೇ ಹೆಸರಂತೂ ಇದೆ ಈಗಂತೂ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೇ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾಇಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಲಸಾಗುತ್ತೆ ಕರಣ
12-09Yalagouda
10-09Savitha
10-09ಡುಮ್ಮವ್ವ
8-09ಮೌನೇಶಮೌನೇಶ
8-09ಶ್ವೇತಾ
7-09ಬವಿತ್ಇಲ್ಲ
7-09ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ಇಲ್ಲ
7-09ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ಇಲ್ಲ
6-09Gnaneshwari
6-09ಸಿಂಚನ
4-09Nataraj
3-09Prasanna
2-09ಸುಕುಮಾರ9731869213
2-09ಮಂಜು
1-09Savitha
1-09ಭವ್ಯ
31-08RameshOn
31-08ಶಿಲ್ಪ
30-08ಸುಕುಮಾರನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ...
30-08ಹಯಿಉಒ9ಪೊಪ
30-08Tanishakha
30-08ಕೀರ್ತಿಇಲ್ಲಾ
27-08Ramanjineyalu.d

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು