ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


ನಿನ್ನೆರುದ್ರ
ನಿನ್ನೆದೀಪು
ನಿನ್ನೆಸಂಗಮ್ಮಇಲ್ಲ
9-12ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
9-12
9-12Yekaveer
9-12ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
9-12ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
9-12ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
9-12ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
9-12ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
9-12Pravin
9-12
9-12
9-12
9-12ಹೆ
9-12ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
8-12ಪ್ರಣತಿ
8-12
8-12ಹೆ
7-12ಅರ್ಥ
7-12
7-12Anilಹೌದು
7-12ಬಿ ನಾಗರಾಜಇಲ್ಲಾ
7-12ಸಾನ್ವಿತ
6-12ಶೃತ8
6-12
6-12
6-12ಉದ್ಬವ್
6-12
6-12ಬಿ ಎಂ ಸುರೇಶ್
6-12ಬಿ ಎಂ ಸುರೇಶ್
6-12ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
5-12ಸವಿತಇಲ್ಲ
4-12
3-12ಛಾ
3-12
3-12ಮಿ
3-12ಲಕ್ಷ್ಮಣ
3-12ಕವಿತಾ
2-12ಜೆಶು
2-12ಜೆಶು
30-11ವರ್ಷ
30-11
30-11
29-11দেবাঙ্কন নামের অর্থ জানতে চাই
29-11
29-11ನಿಸರ್ಗದ
28-11
27-11
27-11
27-11
27-11
27-11Prarthanaನೋ
26-11ಯೊ ಯ ಯು
26-11ವರ್ಷಇಲ್ಲ
25-11ಕೆಕ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು
25-11ParameshwaraEall
24-11
23-11ಅಥ
23-11ಅಥ
23-11ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮಬೆ ಇಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
23-11ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
23-11ರೂಪ-
23-11
22-11ದರ್ಶನ್send
22-11ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋಇಲಾ
22-11ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ
21-11ಸೆ
20-11ಯೊ ಯ ಯು
20-11ಯೊ ಯ ಯು
20-11ತಿ
20-11
20-11new names
20-11ಿಲ್ಲ
20-11ಹೇ
20-11ಹೇ
19-11ಕೆ
19-11
19-11
19-11ಶ್ರೀಕಾಂತ
18-11ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿNo
17-11ಸಿರಿ
17-11ವೆ
16-11ಗೆಅಕ್ಷರದಲ್ ಲಿ ಕಳುಸಿ
16-11ಹೇ
15-11ಮೊಇಲ್ಲ
15-11ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮplz send me fast
15-11ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
15-11ಪವಿತ್ರ
15-11ರಾಶಿ ,ನಕ್ಷತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ
15-11ದರ್ಶನ್
15-11ದರ್ಶನ್
15-11ದರ್ಶನ್
15-11ದರ್ಶನ್
14-11Ramesh
13-11
13-11Shyla
13-11ಬೀಮಾರಾವು
11-11Ramachandra

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು