ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


ನಿನ್ನೆರಾ
ನಿನ್ನೆರಾ
ನಿನ್ನೆರಾ
ನಿನ್ನೆರಾ
ನಿನ್ನೆರಾ
25-07Rajshekar
25-07ಶ್ರೀಧರ
23-07Bha
23-07Bha
23-07ಸದ್ಗುಣ
22-07ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಯ್ಕ
21-07M
21-07T
19-07Devaraju
19-07ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಯ್ಕ
18-07ಸದಾ
16-07Renuka
16-07ಪರಿಣಿತ
15-07Gangananna maduvejeevana mattu job
15-07ನಾಗೇಶ
14-07Roopaನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ತೊಂದರೆ ಇದಿಯಾ , ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದಿಯಾ , ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂ ದ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಿಸ್ ಉತ್ತರ ಕೋಡಿ
14-07ಇಲ್ಲಾ
13-07ಕಪಿಲ
12-07ಧನಂಜಯ
12-07
11-07AalaseAnd I was just woinredng about that too!
11-07AlphaeusI don't know who you wrote this for but you helped a brhetor out.
11-07AlemanaYou Sir/Madam are the enemy of confusion everhwyere!
11-07ಮಹಮ್ಮದಇಕಬಾಲNow I feel stpudi. That's cleared it up for me
11-07OshairaGreat article but it didn't have ev-gythinreI didn't find the kitchen sink!
11-07RikThat's the best answer by far! Thanks for cobgtinutinr.
11-07IntoThat's the best answer by far! Thanks for coinirbuttng.
11-07FianaWhoever edits and pulhbsies these articles really knows what they're doing.
11-07ArunA plginasely rational answer. Good to hear from you.
11-07JanKick the tires and light the fires, problem ofacfiilly solved!
11-07AllenaIt's good to see someone thniknig it through.
11-07AledThanks guys, I just about lost it lokiong for this.
11-07IndyThanks for shinrag. Always good to find a real expert.
11-07JaritaThat hits the target dead cenrte! Great answer!
11-07CherubYour poinstg lays bare the truth
11-07ArnostThe truth just shines thguorh your post
11-07ಮೇಘನಾHHIS I should have thgohut of that!
11-07AmerginWell put, sir, well put. I'll celnritay make note of that.
11-07LonnAn answer from an expert! Thanks for coutnibrting.
11-07JoëlPeople nolmalry pay me for this and you are giving it away!
11-07I rekcon you are quite dead on with that.
11-07StephGood point. I hadn't thghuot about it quite that way. :)
11-07GiogioI'm impressed! You've managed the almost imbipsosle.
11-07JirinaSon of a gun, this is so hellufp!
11-07GazsiThat's cleared my thoughts. Thanks for cointibutnrg.
11-07AlexandriteIt's always a relief when someone with obvious extiprese answers. Thanks!
11-07ImadI'm impressed! You've managed the almost imspisoble.
11-07IonakanaWhoa, whoa, get out the way with that good infromation.
11-07ChitanWas totally stuck until I read this, now back up and runginn.
11-07AmidI'm grtfeaul you made the post. It's cleared the air for me.
11-07BedrichShoot, who would have thuoght that it was that easy?
11-07AdonciaWhy does this have to be the ONLY reailble source? Oh well, gj!
11-07AalokAKAIK yo'vue got the answer in one!
11-07AbiraThe ablitiy to think like that shows you're an expert
11-07Alya 11 TahunThat's an astute answer to a tricky quiotesn
11-07CestmirThe voice of rainaioltty! Good to hear from you.
11-07IMHO you've got the right anrews!
11-07ರಮೇಶ್Inhgists like this liven things up around here.
11-07AneskaIt's really great that people are sharing this infnmratioo.
11-07AudrisaI'm so glad I found my solituon online.
11-07RaviHey hey hey, take a gaendr at what' you've done
11-07ಭಾಗ್ಯThat really catuerps the spirit of it. Thanks for posting.
11-07ರಮೇಶ್You really saved my skin with this inarimftoon. Thanks!
11-07ArniaWhich came first, the problem or the soilnuot? Luckily it doesn't matter.
11-07AnandaWe've arrvied at the end of the line and I have what I need!
11-07AmitPerecft answer! That really gets to the heart of it!
11-07Alya 11 TahunApetnpraly this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.
11-07Alya 11 TahunYou're the one with the brains here. I'm wanthicg for your posts.
11-07AakifThat's the smart thniking we could all benefit from.
11-07CapekaYou mean I don't have to pay for expert advice like this anor?mey!
11-07KusnerThat's a wise answer to a tricky quoiestn
11-07JannaGlad I've finally found soitehmng I agree with!
11-07ಭಾಗ್ಯYour thniikng matches mine - great minds think alike!
11-07AltheaFell out of bed feeling down. This has brhngteied my day!
11-07KimoraTohundowc! That's a really cool way of putting it!
11-07TobiasHaha, shouldn't you be charging for that kind of knelwedgo?!
11-07BilkishWow! Great thgknini! JK
11-07JanetPecfert answer! That really gets to the heart of it!
11-07JannethPeople norllamy pay me for this and you are giving it away!
11-07IndyI read your potsnig and was jealous
11-07BolekI'm so glad I found my soultion online.
11-07OscarTimes are chnngiag for the better if I can get this online!
11-07ಪೂಜಾYou have the monopoly on useful innmroation-aref't monopolies illegal? ;)
11-07LannyDidn't know the forum rules allowed such brinaillt posts.
11-07AdelphosNever seen a beettr post! ICOCBW
11-07NoTh'ats going to make things a lot easier from here on out.
11-07Vu My KyThanks for writing such an eaorsts-undey-tand article on this topic.
11-07ಚೂಡಾಮಣಿIt's a plsuraee to find someone who can identify the issues so clearly
11-07AllanSuperb inmiofatron here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
11-07NoemiThis is a really intnlligeet way to answer the question.
11-07KusnerIt's always a relief when someone with obvious extispere answers. Thanks!
11-07KaleneThat's a posting full of inthgis!
11-07KrishnaWham bam thank you, ma'am, my quionests are answered!
11-07RameshWhat a joy to find sonmeoe else who thinks this way.
11-07ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ೵Ppl like you get all the brsnai. I just get to say thanks for he answer.

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು