ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


09:49ವೆ
04:47ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
ನಿನ್ನೆಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
ನಿನ್ನೆತ್ರಿಶಾಹೆಗ್ಗಡೆ
18-01Lಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳು
17-01ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ
17-01
17-01
17-01
16-01ವೆಂಕಟೇಶ
15-01ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮಹೆಸರು
15-01ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮಹೆಸರು
15-01ನಿರೀಕ್ಷಾ
14-01
14-01ವಿ
14-01
13-01ಮೇಘನಾ
12-01ಮಂಜುಳ
11-01ಮನಸ್ವಿno
9-01
9-01ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
8-01ಪೂರ್ಣಿಮಾ
8-01ಸುಶೀಲ
8-01RavindraNO
7-01ಟಿ
7-01ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
4-01ಚು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
4-01
4-01Hananel
4-01
3-01Samarthತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಹೊಸ
ಹುಡುಗನಾ ಹೆಸರು
3-01Bhaವೆ
2-01ಉಮೇಶಇಲ್ಲ
2-01
1-01
31-12ಲಿ'ಲ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

'ಚೊ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
31-12
31-12Akshita
30-12Prasanna
29-12ಲಿ'ಲ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

'ಚೊ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
29-12ಲಿ'ಲ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

'ಚೊ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
29-12ಲಿ'ಲ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

'ಚೊ' ಅಕ್ಷ ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
28-12
28-12Kavita
28-12Kavita
28-12Kavita
27-12ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
26-12Hemanth
26-12Pieter
26-12ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋಇಲ್ಲ
24-12ಆಖಿಲಾ
24-12
23-12ಮನ್ವಿತ್ಇಲ್ಲ
23-12Ha
23-12ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
23-12ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ
22-12ಞಲ್ಲ
20-12ಅಭೀಷೆಕ್ಅಭೀ
19-12ರಾಜೇಶ್
18-12ಉಮಾಉ, ಟೊ, ಕ, ಬ, ಗ
ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು.
18-12Apeksha
16-12ಪ್ರಭಾಕರ
15-12ಕಾರ್ತಿಕಮುಂದಿನ ಭವಿರ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಸ್ಸು
14-12ನಾಗೇಶ
13-12ವಂಕಟೇಶ
12-12Harishಇಲ್ಲ
11-12Vandana
8-12ಮುತ್ತು
7-12ಬು
6-12ಸದಾಶಿವ
5-12ಅಮೃತ
4-12ತೊ
2-12ಶರಣು
2-12ಶರಣುಇರುವದಿಲ್ಲ
29-11ಇಲ್ಲ
29-11
28-11ನವೀನ್
28-11Bharatಭರತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೆ ಇಗಿನ ಭಾರತ
28-11ಶ್ರೀಕಾಂತಇಲ್ಲ
27-11ಪ್ರವೀಣ್
27-11ರತ್ನ
27-11ರತ್ನ
26-11ತೊ
26-11ಮೋಹನ್ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
25-11ShyaNo
25-11Mahesh
25-11Satya Venkata Siva Praveenನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲ laxk ಇಲ್ಲ .ನನ್ನ ಜನರು ಟೀಕೆ ಮಡುತಾರೆ
25-11
24-11ಹಿ
23-11ಪೃತ್ವಿಕ್ಪೃತ್ವಿಕ್
22-11ವಿ
22-11ಡೆ
21-11ಪ್ರವೀಣ್
21-11
20-11ಸಂತೋಷ್
20-11ಸಂತೋಷ್
20-11ಸಂತೋಷ್
20-11ಸಂತೋಷ್
20-11ಸಂತೋಷ್
20-11ಸಂತೋಷ್

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು






Questions or comments? Please follow me on facebook: