ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ರಾಕೇಶ್ನಿನ್ನೆ
ಇಲ್ಲಾ
ಮಂಜುನಾಥ16-02
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗ ಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿಸುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ತುಂಬಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Divya12-02
ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ
ಶಿವಕುಮಾರ್ 7-02
ಭವಿಷ್ಯ
ಡಿ 7-02
ಡಿಂಪನ ಹೆಸರಿನ ಅಧ್ತ
ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು 6-02
ಡ, ಡಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿಸಿ
28-01
ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು
26-01
ಇಲ್ಲ
ದೀಪಾ23-01
ಇಲ್ಲಾ
Anvita21-01
ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
Amoghavarsha17-01
ಅಃಅ
ಅಇಇಉಊಋ
16-01
ಗೌರಿ ಮ ಗೋಗೇರಿ 25 8 2017
ಮನ್ವಿತ್16-01
ಇಲ್ಲ
Arnav 9-01
ಇಲ್ಲ
ಧನಂಜಯಕುಮಾರ 8-01
ಇಲ್ಲ
ಭುವನ 3-01
ಇಲ
ಭುವನ 3-01
ಇಲ
ರುತ್ವೀಕ್31-12
ಇಲ್ಲ
ಡೆ30-12
ಡೂ
Hendrika29-12
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪು
ಹೇ
ಹೋ
Mallikarjuna27-12
ಕಷ್ಟ
21-12
ರಹಸ್ಯ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
21-12
ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳಯದನ್ನೆ ಬಯಸಲಿ
Aalok19-12
ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ
ವಿದ್ಯಾ17-12
ಇಲ್ಲ
ಶಿವು13-12
ಇಲ್ಲ
ರಾಜು12-12
ಇಲ್ಲ
ಸಂಗಮ್ಮ10-12
ಇಲ್ಲ
7-12
ಅರ್ಥ
Anil 7-12
ಹೌದು
ಬಿ ನಾಗರಾಜ 7-12
ಇಲ್ಲಾ
ಸವಿತ 5-12
ಇಲ್ಲ
29-11
ನಿಸರ್ಗದ
Prarthana27-11
ನೋ
ವರ್ಷ26-11
ಇಲ್ಲ
ಕೆ25-11
ಕ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು
Parameshwara25-11
Eall
23-11
ಅಥ
23-11
ಅಥ
ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ23-11
ಬೆ ಇಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ